Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตังร่วมโครงการหนึ่งวันอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ หมู่ 4 ต.วังวน อ.กังตัง จ.ตรัง