Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง จังหวัดตรัง ได้ร่วมกับอำเภอกันตัง เเละหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอกันตัง ออกหน่วยบริการโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง" ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐