Gallery

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง รับรายงานตัว มอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกันตัง