Event Calendar

2556
27
มิย.
กำหนดปล่อย GCMS7s เวอร์ชั่นใหม่

เวลา 00:00 น.

หมายกำหนดการปล่อย GCMS เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับเว็บโรงเรียนและหน่วยงานราชการโดยเฉพาะ โดยมีโมดูลใหม่ๆ ติดตั้งมาด้วย เช่น โมดูล E-Document สำหรับรับส่งเอ..
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาป

เวลา 20:06 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาป